ẾCH CHIÊN RƠM

132,000đ 147,000đ

CHỒN HƯƠNG HẤP

4,590,000đ 5,100,000đ

TÔM HÙM CHÁY BƠ TỎI

3,468,000đ 3,853,000đ

CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ

414,000đ 460,000đ

VỊT TRỜI NHỒI XÔI

568,000đ 631,000đ

BA BA NẤU CHUỐI ĐẬU

725,000đ 805,000đ

HEO TỘC 4 MÓN

508,000đ 564,000đ

CHẢ GIÒ NÓN LÁ

123,000đ 136,000đ

LẨU NẤM NÓN LÁ

298,000đ 331,000đ

XÔI LE LE

1,294,000đ 1,438,000đ

SET MENU TIỆC

1,900,000đ

SET MENU TIỆC

1,900,000đ

SET MENU TIỆC

1,900,000đ

SET MENU TIỆC

1,900,000đ

SET MENU TIỆC

1,800,000đ

SET MENU TIỆC

1,800,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ

SET MENU TIỆC

1,700,000đ
Facebook Chat

Facebook